berryvanosch.net

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

Geodesia, juni 2002

KunstGeografie, kunst of geografie?Aangetrokken door het woord geografie in de term "kunstgeografie" ben ik eens gaan kijken bij de op het eerste oog wat somber aandoende website www.kunstgeografie.nl/index.html. Het begrip 'Kunstgeografie' blijkt enkele jaren geleden te zijn bedacht door een aantal docenten van de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht.

fig. 1: kaart van Cassini met vermelding van de 0-meridiaan.

 

 

Eerst was kunstgeografie een onderdeel van lessen, seminars en excursies, maar later kreeg het wat meer substantie doordat in 1992 de Stichting "Het Kunstgeografisch Genootschap" Amsterdam werd opgericht. Belangrijkste doelstelling is de verdere ontwikkeling van de kunstgeografie is de breedst mogelijke betekenis.

Maar ja, wat is het nu precies? Gaat het over kunst of over geografie? We treffen wel veel informatie aan over kartografie, geometrie en landmeten. Zo is er bijvoorbeeld enige historische uitleg over het ontstaan van de 0-meridiaan van Parijs en de standaardmeter (zie fig. 1).
En eigenlijk ben ik niet zo verwonderd dat ik René van der Schans tegenkom bij de bijdrage over de Groene Meridiaan, waarover ook al eerder in Geodesia werd gepubliceerd (zie fig. 2).

Dan is er nog een rubriek GeoFictie, waar men enkele relevante verhaalfragmenten voorgeschoteld krijgt van Hubert Lampo en Umberto Eco. Verder zijn allerlei, soms wat vreemdsoortige, verhalen opgenomen, maar ook gedichten, zoals het bekende "de landmeter" van Rutger Kopland. Deze rubriek is duidelijk nog in opbouw.


fig. 2: de Groene meridiaan (kaarten afkomstig van René v.d. Schans)

 

Natuurlijk kan op een dergelijke website iets over Atlantis niet ontbreken. In de rubriek GeoSymboliek treffen we een bijdrage aan over de Vlaming Marcel Mestdagh die toponymen en geografische gegevens onderzocht, en daarbij stuitte op voormalige Vikingkampen en de Noormannen Portulaankaart. Hij ontdekte een oude beschaving met de huidige Franse stad Sens als middelpunt. Voor hem is dit Atlantis. Het blijkt dat Sens een winterkamp van de Vikingen moet zijn geweest, en het centrum is van een gigantisch geodetisch systeem van zeer oude wegen, ook dienend als een primitief meridiaanstelsel. Alle wegen leiden kennelijk dus niet naar Rome, maar naar of nabij Sens. Het blijkt dat in dit verre verleden reusachtige cirkel- en ovaalstructuren rond hetzelfde centrum te zijn aangelegd. Verdere uitleg vind u ook op www.omroep.nl/nps/radio/supplement/96/960722/mestdagh.html.

Men heeft ook een forum ingericht waar ruimte wordt geboden aan reacties en aanvullingen, zodat iedereen zijn eigen Utopia, zijn eigen geofictieve plek, kan creëren.
Natuurlijk worden nog veel meer onderwerpen behandeld. Enfin, kijkt u zelf maar… Ook kunt u terecht op de website van de HKU, waar kunstgeografische pagina's te vinden zijn: www.hku.nl/pub/ol-courses/index.html of www2.hku.nl/%7Ehans2/gids1/start.html.

fig. 3: de Morley driehoek.

 

 

Tot slot iets geheel anders, waarvan overigens ook heel wat voorbeelden op het web zijn te vinden: www.cut-the-knot.com/triangle/Morley/. Morley's miracle… Nog net in de 19e eeuw ontdekte Frank Morley een inmiddels beroemd geworden stelling: Tekent men de trisectrices van de hoeken van een driehoek ABC, dan vormen de snijpunten van de aanliggende trisectrices aan de zijden van ABC een gelijkzijdige driehoek A'B'C' - de trisectricedriehoek van Morley.
Door het gebruik van een applet kun je zelf op deze website de driehoek veranderen en constateren dat de stelling blijft kloppen (fig. 3). Met een uitgewerkt bewijs.
Sowieso is dit een leuke website met zeer veel informatie over wiskundige principes en praktische uitwerkingen van andere raadsels en puzzels…

 

Berry van Osch, internet-redacteur