berryvanosch.net

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

GeoInfo Nederland, september 2005

Kadaster zegt al een tijdje JA tegen Europa... Het EULIS initiatief.



Het project EULIS is een initiatief van een aantal Europese kadasters om tot de ontwikkeling van een uitwisselingsportaal voor vastgoedinformatie te komen. Vanaf 2002 tot medio 2004 heeft ook het Nederlandse kadaster haar steentje bijgedragen. Toen was het project officieel afgerond. EULIS betekent European Land Information Service (www.eulis.org

In veel landen is er behoefte om vastgoedgegevens te kunnen raadplegen uit andere landen. Behalve Nederland zijn ook Engeland en Wales, Schotland, Oostenrijk, Zweden, Noorwegen, Finland en Litouwen betrokken.
Er is een demonstratiemodel ontwikkeld om aan te tonen dat internationale uitwisseling via internet voor professionele gebruikers mogelijk en zinvol is. De voertaal is Engels.
Maar het project stopt niet. Vanaf juli 2004 worden, los van de EU, door de deelnemende landen activiteiten verricht om het demonstratiemodel om te bouwen naar een echt “live” systeem. Dit moet begin 2006 operationeel zijn. Naast de oorspronkelijke deelnemers zullen vervolgens steeds meer andere Europese landen gaan participeren.

Startscherm van EULIS

Enkele belangrijke zaken moeten in een werkende applicatie natuurlijk goed zijn geregeld, zoals bijvoorbeeld de verschillen in openbaarheid van gegevens, privacy van personen en facturering. Zoals u weet bestaan daar in de verschillende Europese staten nogal grote verschillen van inzicht over. Voor Nederland is de bedoeling dat binnen afzienbare tijd professionele klanten direct via Kadaster-On-Line (KOL) voortaan ook gegevens kunnen opvragen uit de andere landen. En vanuit het buitenland kunnen dan via het EULIS-portaal in KOL informatieproducten worden besteld.

Laten we eens kijken naar wat er momenteel in de demonstratie is te zien. Dit webgedeelte wordt gehost door Noorwegen: www.eiendomsinfo.no/wps/infoland/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_2OF
Eens kijken of we nog wat herkenbaars aantreffen?
Zweden (Landmäteriet) toont nog wat magertjes en laat regelmatig meldingen zien dat de gevraagde functie, zoals bijvoorbeeld een kaart, nog niet beschikbaar is. Finland geeft blijkbaar alleen registerinformatie (akte-essentialia) te zien, inclusief enkele perceelsattributen.
Bij Oostenrijk wordt er kennelijk een bepaalde inlogprocedure bekend verondersteld… Het Nederlandse kadaster toont natuurlijk een op Kadaster OnLine gebaseerde demoversie met ook een perceelskaartje; dat lag voor de hand…
De pagina's van Engeland en Schotland startten niet op: of dit een tijdelijk probleem was of meer structureel weet ik niet…
Noorwegen lijkt ook al echte live-data te kunnen leveren, maar vraagt om een username en password. Zo kom ik niet verder. Overigens worden door hen geen kaartproducten geleverd. Daarvoor moet je bij de Norwegian Mapping Authority zijn (www.statkart.no).

Een voorbeeld uit Lithouwen

Lithouwen oogt in ieder geval erg vergevorderd en professioneel, met veel cartografische informatie zoals bijvoorbeeld perceelsgrenzen met een luchtfoto als ondergrond.

Het valt me op dat er nog veel aandacht moet worden besteed om de bestelfunctionaliteit rond te leveren informatieproducten in het Engels te krijgen. Dit is nog lang niet overal goed doorgevoerd. Tsja, en mijn Noors of Fins is ook al niet meer wat het geweest is...
Oorspronkelijke brondocumenten blijven natuurlijk wel in de landstaal, dus als buitenlandse klant is enige talenkennis wel op zijn plaats. Naast de demo is voor elk land in overzichtelijke en compacte vorm informatie en uitleg beschikbaar over het rechtsstelsel en het eigendomssysteem in het betreffende land. Kortom, het is zeker de moeite waard de website eens te bezoeken en het komende jaar te blijven volgen.

De website van IJsland

Een van de landen die zeker binnenkort zullen gaan toetreden is IJsland. Als je naar hun website gaat (www.fmr.is) is duidelijk dat zij er in ieder geval al klaar voor zijn. Niet schrikken van de taal, gewoon rechts in het scherm het keuzemenu openen en kies maar een plaatsnaam. Met luchtfoto’s als achtergrond kunnen gratis van alle gebouwen adres, grootte, (grond)prijs en bouwjaar worden opgevraagd. Voor meer informatie moet je inloggen als professional. Dus als u een 2e huis op IJsland wilt...

Met dank aan Gerard Leenders, die namens het Kadaster aan het project deelneemt.